Logo

In naam van Allah, de Barmhartige, de Ermbarmer

 De Egyptische president heeft gisterenavond, de belangrijke en opvallende beslissingen genomen, om veldmaarschalk Tantawi, hoofd van de militaire junta, en zijn plaatsvervanger, Annan, beiden met met pensioen te sturen...

De beslissing viel in een tijd van escalerende militaire acties in de Sinaï tegen (militanten) en de escalatie van politie-invallen in huizen en de arrestaties van verdachten, dit alles te midden van de toename van militair materieel en het werk om de tunnels te sluiten, en de aanscherping van de blokkade tegen degenen die geblokkeerd worden!

Degenen die de politieke gebeurtenissen volgen in Egypte weten dat het onmogelijk is om met twee leidende hoofden door te gaan: de junta met grote volmachten enerzijds, en de Egyptische president met onvolledige bevoegdheden anderzijds. En de verwijdering van een van beide, was een kwestie van tijd waarop men kon wachten op de kortste termijn! Tevens zijn de volgers van de politieke gebeurtenissen zich bewust dat Amerika uitgebreid haar armen heeft uitgestrekt in de oude politieke kringen vertegenwoordigd in de Militaire Raad en zijn volgelingen, maar ook binnen de nieuwe politieke kringen na de verkiezingen, die vertegenwoordigd zijn in de Egyptische president en zijn naaste medewerkers. En het is geen geheim dat de politieke dialoog in afgelopen perioden tussen oud-ambtenaren en de nieuwe politieke kringen, vooral na 25 december tot januari, heeft geleid tot de conclusie dat de komst van dezen aan de macht, de aard van het republikeinse systeem en de burgerlijke staat niet zal veranderen, noch dat de internationale verdragen en in het bijzonder het verraderlijke verdrag van Camp David aangetast zou worden, en het zal geen invloed hebben op de Amerikaanse belangen in de Arabische regio...

Echter, Amerika zag in de militaire junta en het oude politieke spectrum, dat zij het meest in staat achtte om haar politieke, economische en militaire belangen te behartigen, terwijl het spectrum van het nieuwe politieke midden nog niet operationeel heeft kunnen testen in de praktijk, dus ondersteunde ze de militaire junta en versterkte haar gezag over dat van de Egyptische president en het nieuwe politieke midden... En Amerika bleef deze aanpak hanteren tot het bezoek van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton op 14/7/2012 gevolgd door het bezoek van de minister van Defensie Leon Panetta op 31/7/2012, en hun ontmoeting met de Egyptische president en veldmaarschalk Tantawi en zijn plaatsvervanger in de militaire junta. Deze bezoeken maakten voor het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken duidelijk dat de voortgang met twee hoofden niet in haar belang is en de wanorde vergroot, vooral omdat de veldmaarschalk en zijn plaatsvervanger de twee belangrijkste pijlers waren in het oude systeem en een provocatie vormen in in de ogen van de mensen.

Het is opvallend dat na deze twee bezoeken, de stem van de militaire junta in het openbare leven is verworden tot een fluisterende zucht, en de stem van het Egyptische presidentschap is uitgegroeid tot een zeer hoorbaar geschal, en het was duidelijk dat dit een inleiding was tot de laatst genomen beslissingen die werden voorafgegaan door een overleg tussen de Egyptische president en de militaire junta, zoals bekendgemaakt door generaal-majoor Mohammad Assar, zoals de nieuwe adjunct-secretaris van Defensie aan Reuters heeft verklaard. En dat het resultaat van deze beslissingen is aangekondigd op het juiste moment. Ondanks dat Tantawi en Annan hoge rangen in het leger bekleedden, en ze de belangen van Amerika krachtig behartigden, kon de beslissing hen op fluwelen wijze met pensioen te sturen de Amerikaanse trap na niet verhullen! Alhoewel de aanhangers van de ongelovigen kolonisten met hun eigen ogen zien hoe Amerika hen behandelt wanneer hun rol is uitgespeeld, houden ze daar geen rekening mee en laten zij zich er niet door afschrikken, noch trekken ze er lering uit!

In de VS hebben de officiële kringen gisterenavond geen commentaar gegeven op wat er gebeurd was om de zaken geruisloos te laten passeren om vervolgens kenbaar te maken wat er achter gesloten deuren, met kieren, had plaatsgevonden! En vandaag 13/8/2012 heeft Victoria Nuland, woordvoerster van het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken, commentaar geleverd op de beslissingen die zijn genomen door te verklaren dat; "toen de minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton in Egypte was en vervolgens haar bezoek werd gevolgd door het bezoek van de Minister van Defensie Leon Panetta, we op dat moment begrepen dat er veranderingen op handen waren, en dat deze in goed overleg zouden plaatsvinden, en vanuit dit perspectief bezien, zijn deze veranderingen niet verwonderlijk voor ons”! Van de andere kant heeft een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van defensie bevestigd dat "het Pentagon kent de nieuwe leiders van het leger in Egypte” Daarom is de nieuwe militaire leiding niet anders dan de oude militaire leiding, maar de gezichten verschillen, en de algemene gedragingen en koers zijn een en hetzelfde...

O moslims, deze fluwelen verandering had kunnen plaatsvinden zonder bloedvergieten in de Sinaï. De nieuwe minister van defensie generaal Abdul-Fattah Al-Sissi is een lid van de militaire raad benoemd door Mubarak, hij was het jongste lid, en het meest actief, en had een duidelijke invloed op de beslissingen van de Raad als directeur van de militaire inlichtingendienst en militaire verkenning, en zijn geringe verschijning is te wijten aan de aard van zijn werk in de militaire inlichtingendienst.

Hij is in dit geval een van de botten van de nek van de Militaire Raad zoals de veldmaarschalk en de generaal! Echter, de armen van Amerika wilden de stoelendans op bloedige wijze in de Sinaï laten plaatsvinden, en wilde de tunnels aldaar sluiten. De aanwezigheid van gewapende elementen in de Sinaï , die het comfort van de Joodse entiteit schaadde en haar verontrustte, werd benut, alsmede de beschuldigingen van hun verkeer via deze tunnels, die de levensader van Gaza vormen... Dit alles is uitgebuit om de Sinaï veilig te stellen voor iedere vorm van weerstand tegen de entiteit die Palestina bezet, de veiligheid die de obsessie is voor deze entiteit en die serieus wordt genomen door Amerika. En de Amerikaanse minister van defensie heeft tijdens zijn bezoek dit geuit door te verklaren dat "de Verenigde Staten zich zorgen maakt over de bedreiging van de veiligheid in de Sinaï en de smokkel van mensen en wapens aan de grens". En hij voegde eraan toe: "er bestaat het besef dat we op iedere manier zullen blijven samenwerken om veiligheid te bereiken". En de New York Times heeft hieromtrent het volgende gepubliceerd op 11/8/2012, "De Verenigde Staten en Egypte proberen om een nieuw plan te ontwikkelen om de verslechterende situatie in de Sinaï aan te pakken ". Aan de ene kant speelt dus de veiligheid van de zionistische entiteit, aan de andere kant is er het scheppen van de voorwaarden om de tunnels, de levensader van de Gazastrook, te sluiten zonder het openen van een vrije en volledige grensovergang! De manier die de regie van deze fluwelen verandering onder de auspiciën van Amerika heeft plaatsgevonden is middels het bloed dat werd vergoten in de Sinaï en het plaveien van de wegen om opnieuw de tunnels te sluiten, precies zoals de tiran Mubarak in het verleden heeft gedaan!

O moslims, Egypte is het citadel van de Islam, en het vertrekpunt van openingen, een bron van overwinningen op de vijanden van de Islam van de Kruisvaarders tot de Tartaren ... het was de schoot voor de Khilafah na de eliminatie ervan in Bagdad, en het was de verbinding tussen de Abbasidische Khilafah en het Ottomaanse... Het betaamt haar om vandaag opnieuw het beginpunt te zijn voor een nieuwe Khilafah, en opnieuw het vertrekpunt te zijn om te marcheren naar Palestina om haar te bevrijden van de bezetters... Het betaamt haar niet om het podium te zijn van de stoelendans van de Vereneigde Staten om deze stoelen van links naar rechts te verschuiven!

We besluiten de verklaring middels het herhalen van het advies aan de Egyptische president Mohamed Morsi, ondanks het feit dat hij ons eerste advies niet ter harte heeft genomen... Wij wanhopen niet van het advies dat we geven aan iedere moslim, vooral als deze onderdeel vormt van het bestuur, en we vervolgen ons eerste advies met een tweede zeggende; " ondanks dat Amerika haar armen heeft uitgestrekt tot de politieke kringen van zowel het oude als het nieuwe politieke spectrum, en beiden omarmt, is het mogelijk en eenvoudig om deze banden door te snijden, en het corrigeren van de fout is beter dan het volharden erin. En het baat niet om de armen van Amerika met liefde te omhelzen. Het enige wat baat heeft is om deze armen door te snijden en te amputeren, en anders zal niets dan de diepe spijt volgen! En de schat (Kinana (Egypte)) van Allah op aarde beschikt over de kracht en onoverwinnelijkheid, en haar verleden is in deze uitgebreid en roemrijk, en wie werkelijk aan de zijde van Allah (swt) staat overwint, want de Heilige Koran verklaart dit, en dit is door de Egyptische president in zijn recente rede uitgesproken

 

{والله غالبٌ على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون}

"Allah heeft macht over Zijn gebod, maar de meeste mensen weten het niet." (VBK Joesoef 21)

 

En waarlijk, Allah spreekt niets dan de waarheid

 

{ومن أصدق من الله حديثا}

"De belofte van Allah is werkelijkheid en wie is waarachtiger in woord, dan Allah?" (VK An-Nisaa 122)

 

Allah wees ervan getuige dat we hebben gewaarschuwd!

 

 

Hizb ut Tahrir

25 Ramadhaan 1433

13/8/2012

 

Hizb ut Tahrir Nederland