TwitterFacebookGoogle+    A+A  A-                                                                                                                                                                                                                        Contact - Links - Persmap      

Menu

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Erbarmer 

{Allah zal hen die boosdoeners zijn met kleinering en bestraffing treffen voor wat zij aan boze listen beraamden.} (VBK soera 6, ayah 124)

Op bevel van Kerry en Ford  verdrinkt de coalitie in de misdaad van Geneve

Jarba, het hoofd van de coalitie, heeft in de nacht van 18 op 19 januari 2014 verklaard dat de coalitie instemde met deelname aan de Geneve 2 conferentie, zoals hem opgedragen was door Kerry en Ford. Hiermee negeert de coalitie al haar eerdere verklaringen om niet te gaan onderhandelen met het regime van Bashar. Zelfs haar eigen regel dat er tweederde van de in totaal 121 leden van de coalitie nodig is om een beslissing door te kunnen laten gaan, heeft zij hiervoor aangepast, dit onder druk van haar meesters, zodat zij nu met de instemming van maar 58 ipv 81 leden toch deel kan nemen aan de conferentie. De nederige en onderdanige coalitie, welke gecreëerd is door de amerikanen, zal ongeacht het aantal leden nooit haar maker kunnen teleurstellen en zal haar maker altijd gehoorzamen!

Het hoofd van de coalitie zei dat zij zich altijd vast zullen houden aan hun principes, terwijl hun principes zijn verdwenen, zoals hun standpunt dat zij niet zullen onderhandelen met het regime van Bashar, deze is in het niets opgelost. Ook hebben zij afstand gedaan van de eis dat zij de garantie moeten krijgen dat Bashar zal aftreden, over deze eis wordt niet meer gesproken! Er zijn dus geen principes en garanties meer, alleen vernedering en complete overgave aan Amerika en haar bondgenoten, zodat er een nieuw regime gevormd kan worden die de invloed van Amerika in het land, zoals zij die al decennia heeft, zal waarborgen. Kortom, de huidige Bashar zal vervangen worden door een andere “Bashar”! Deze coalitie heeft sinds haar oprichting Allah (swt) en zijn  Boodschapper (saw) en de gelovigen verraden, de mensen van de coalitie streven naar dezelfde doelstellingen als de tiran Bashar namelijk: een seculiere democratische republiek en het loyaal zijn aan Amerika 

Deze doelstellingen waren bij de oprichting van de coalitie niet voor iedereen zichtbaar, maar nu is alles ontmaskerd en is het zelfs voor een blinde duidelijk te zien. Zij hebben zichzelf ontmaskerd door het vergoten bloed te vertrappen en te gaan onderhandelen met het regime over het verdelen van de macht, ondanks het vloeien van het bloed, het verwoesten van huizen, verwoesting van mensenlevens, huizen en bomen door middel van raketten, exploderende tonnen en zelfs met chemische wapens, en dan hebben we het nog niet gehad over het verbranden en plunderen en schenden van alles wat heilig is...

Oh eerlijke en oprechte Moslims in het land van asj Sjaam ... Oh getroffenen in bloed, eer en eigendommen ...

Deze coalitie heeft jullie in de rug en zelfs in de buik gestoken, zij heeft haar verraad niet verborgen maar zelfs tentoongesteld; zij kent geen gene en gedraagt zich schaamteloos; aan haar gezicht is de misdaad af te lezen, waardoor zij herkenbaar is; haar kenmerken verwijzen naar haar misdaad zoals Allah (swt) in de Koran heeft gezegd: { De boosdoeners zullen herkend worden aan hun kenmerk en men zal hen bij de kuif en de voeten grijpen} (VBK soera 55, ayah 41). Zorg dat de coalitie niets kan bereiken, verwerp haar en zorg dat zij nooit meer naar het land van as Shaam, het hart van Dar oel Islam, kan komen. En roep, zoals jullie in het begin hebben geroepen: “Alleen omwille van Allah” ... Besef dat zowel Geneve 1 als 2 een valstrik is welke gemaakt is door Amerika en het vervolg van de conferentie zal een interventie macht samengesteld door Amerika zijn, zodat men zich er van kan verzekeren dat het nieuwe regime, net zoals het huidige regime, loyaal zal zijn aan Amerika. Houd deze plannen tegen en verzet jullie tegen een internationale interventie, welke tegen de oprechte en eerlijke mensen onder jullie zal zijn. Wees niet loyaal aan Amerika en haar bondgenoten want alleen verraders en kufar zijn loyaal aan hen, zij verruilen het hiernamaals voor het huidige en zij zullen hier niet eens van kunnen profiteren want het is alleen in het voordeel van Amerika en haar bondgenoten, zij zullen zelfs geen klein profijt bereiken en zij zullen vernederd en gekweld worden in dit leven, {... maar de bestraffing in het hiernamaals is nog schandelijker. En zij krijgen geen hulp} (VBK soera 41, aya 16)

Oh eerlijke en oprechte Moslims in het land van as Shaam ... Oh getroffenen in bloed, eer en eigendommen ...

Jullie zijn al drie jaar aan het strijden zijn tegen de tiran in een klimaat vol van internationale samenzwering door Amerika en haar bondgenoten en regionaal door de Arabieren, Turken en Perzen die stap voor stap meegaan in de internationale samenzwering, zelfs door degenen die in het begin hard riepen, maar wat uiteindelijk alleen maar loze woorden zijn gebleken. Desondanks zijn jullie volhardend en vasthoudend, hebben jullie de lucht gevuld met jullie takbier, zijn jullie blootgesteld aan alle soorten van folteringen, leed en agressie door de tiran. Maar toch hebben jullie voorkomen dat de vijand kon bereiken wat hij wilde bereiken, zonder jullie strijdlust te verliezen en ontmoedigd te worden. Dus hoe durft een coalitie die zich niet bekommert om een gelovige, te onderhandelen met het regime over machtsverdeling alsof er helemaal niets is gebeurd? Jullie, mensen van asj Sjaam, zijn in staat om de complotten van Amerika en de bondgenoten te verijdelen, Geneve 2 niet door te laten gaan en de coalitie te ontbinden... Jullie zijn de geduldigen en de oprechten ter plaatse, jullie zijn de balans en jullie zijn het die het voor het zeggen hebben in asj Sjaam. De coalitie van de vijf sterren hotels, zal met al haar verraad en misdaad niet in staat zijn om iets te bereiken als jullie standvastig aan jullie recht vasthouden en jullie oprecht zijn naar Allah (swt) en zijn Boodschapper (saw) toe, dan zal de coalitie verslagen het hoofd buigen... Het zou rampzalig zijn als de coalitie in staat zou zijn om bij jullie te infiltreren en nog erger als zij in staat is om enkelen van de gewapende groeperingen aan haar kant te krijgen die zij dan in de toekomst kan gebruiken voor het vestigen van het nieuwe regime en de nieuwe agent. Deze gewapende groeperingen zullen dan een vloek zijn op het vergoten bloed en de gedane opofferingen. Op hen en hun volgers die geworven zijn door de coalitie, zou dan de volgende aya van toepassing zijn: {... als zij die haar garen na het stevig gesponnen te hebben weer opsplitst} (VBK soera 16, ayah 92). Zij verliezen de Doenya en het hiernamaals, welke het grootste verlies is.

Oh eerlijke en oprechte Moslims in het land van asj Sjaam ... Oh getroffenen in bloed, eer en eigendommen ...

Hizb ut Tahrir richt zich tot jullie om te waarschuwen en om goed nieuws te vertellen:

Wij willen jullie waarschuwen voor het gif van Geneve: Er is een route uitgestippeld waar niet van afgeweken mag worden, dus als de coalitie zal gaan onderhandelen met het regime, dan zal de vooraf bepaalde uitkomst een nieuwe een tiran zijn, die alleen in naam en uiterlijk zal verschillen van de huidige tiran. Amerika zal daardoor kunnen doen en laten wat zij wil, zoals zij dat al jaren doet bij de huidige tiran en jullie zullen opnieuw tijden van moeilijkheden en leed tegemoet zien en jullie zullen dan berouw hebben, maar het zal jullie niet meer helpen. Jullie kunnen dit niet negeren en zeggen dat degenen die naar Geneve gaan de verantwoordelijken zijn, want degene die munkar bij een volk ziet gebeuren maar er niets aan doet, dan is de straf voor de pleger en de toekijkende. Abu Dawoed heeft overgeleverd dat Aboe Bakr (ra) zei: ik heb de Profeet (saw) horen zeggen dat: [wanneer door een deel van een volk zondes worden begaan en er zijn er die in staat om het te veranderen maar zij veranderen het niet, dan zal Allah op hen allen Zijn straf doen neerdalen] Bescherm jullie zelf tegen deze straf...

Het goede nieuws is dat indien jullie oprecht naar Allah (swt) en zijn Boodschapper (saw) toe zijn en jullie standvastig zullen blijven in woord en daad wat betreft het invoeren van de Sjari’a door het vestigen van de Khilafah al Rashida Staat, dat jullie waarachtig zullen werken aan het ontwortelen van de invloed van Amerika en de bondgenoten ... Dan zal Allah (swt) jullie laten winnen en de vijand laten verslaan {... het was voor Ons een verplichting de gelovigen te helpen.} (VBK soera 30, ayah 47). En wie is er geloofwaardiger dan Allah (swt)?

{Daarin is een vermaning voor wie een hart heeft of wie scherp luistert als hij er getuige van is.} (VBK soera 50, ayah 37)

 

18 Rabi oel Awal 1435 h

19-01-2014 m

Hizb ut Tahrir

Algemeen

Amerika, Europa & Australië

Midden-Oosten & Noord Afrika

Azië