×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 574 niet laden

TwitterFacebookGoogle+    A+A  A-                                                                                                                                                                                                                        Contact - Links - Persmap      

Menu

O Moslims in Syrië, wees het voorbeeld van de verandering die zich momenteel verspreid in de regio door het hervestigen van de Khilafah ar Raasjida

 

Op 27 maart 2008, heeft het bestuur van de Sednaya gevangenis in Syrië ernstige martelingen uitgevoerd op de gevangenen, zodanig zelfs tot het niveau dat men “het kammen van het menselijk vlees met ijzeren haken” als marteltechniek hanteerde. De gevangen die hebben geleden onder deze marteling, voornamelijk Islamitische activisten, begonnen te roepen om de hulp van Allah (swt) vanwege de ondragelijke wreedheden. Hun stemmen bereikte de andere gevangenen die hierdoor woedend werden. Vervolgens begonnen de andere gevangenen hun stemmen te verheffen met takbier (Allahoe Akbar). Sommige gevangenen ontsnapten uit hun cel. Zodoende ontstond er een wijd verspreide opstand gedurende een aantal dagen. Daarna hebben de gevangenisbewakers de controle teruggenomen en verschillende onbeschrijfelijke vormen van martelingen uitgevoerd op de gevangenen.

Op 5 juli 2008 heeft een gewapende militaire politie-eenheid de cellen van Sednaya gevangenis binnengestormd  om een zoekactie te houden. Tijdens deze operatie heeft de politie-eenheid exemplaren van de nobele Koran ontheiligd, de baarden misbruikt, en de gevangen aangevallen met fysiek geweld en grove beledigingen. Deze intense druk leidde tot een explosie in de vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid in alle secties en verdiepingen van de gevangenis. Dit heeft ertoe geleid dat de gedetineerden zelf, de militaire politie en de gevangenisofficieren gegijzeld hadden genomen! De gevangen hadden de mobiele telefoons in beslag genomen en ze gebruikte de telefoons om familieleden te contacteren, alsmede de media en mensenrechtenorganisaties. Maar tevergeefs, de organisaties gaven niet de gewenste reactie, waardoor het regime zich gerust gesteld voelde met de gedachte dat zijn internationale - en in het bijzonder Amerikaanse- steun nog steeds in stand was gebleven. Het regime probeerde vervolgens de situatie weer onder zijn controle te krijgen door troepen te sturen om de rebellie met geweld te beëindigen. Echter, de gevangenen waren in staat om ongeveer 1100 van de troepen, inclusief officieren, te gijzelen. Nadat de poging om controle te heroveren mislukt was, ging de staat over op onderhandelingen met de gevangen. De onderhandelingen duurden ongeveer zes maanden. Gedurende deze periode werden weer meerdere pogingen gedaan om de gevangenis te bestormen, maar ze waren allen onsuccesvol.

Uiteindelijk was het regime in staat om, onder valse beloften, het probleem op te lossen. De staat beloofde de gevangen niet te zullen straffen, degene vrij te laten wiens straf er op zat, om de gevangen op een humane manier te behandelen en om het strafproces voor degenen die waren berecht onder de noodwet te versnellen. De woordvoerder van de president gaf deze beloften nadat de gevangen weigerden om te onderhandelen met het leger. De vertegenwoordigers van de president beloofden de gevangenen dat er geen bestraffing of retributie zou plaatsvinden voor de afgelopen gebeurtenissen. Alle blaam zou worden afgeschoven op Generaal Noe’man al Chatieb, kolonel ‘Ali Chairiebak, de gevangenisdirecteur en ook op een aantal gevangenisofficieren. Terwijl dit plaatsvond, hebben familieleden van de gevangenen een aantal keren geprobeerd op vreedzame wijze te demonstreren, maar ze werden met geweld tegengehouden. Hierdoor konden de familieleden niets zeggen of doen terwijl hun zonen afschuwelijke dingen moesten ondergaan.

Nadat stabiliteit terugkeerde na de overeenkomst, heeft het regime zijn beloften gebroken en het regime begon degenen die in opstand waren gekomen te berechten. Ongeveer 350 gevangenen zijn berecht tot nu toe, waarvan 5 de doodstraf hebben gekregen en 19 anderen levenslange gevangenisstraf gekregen. De meerderheid van de overige gevangenen hebben soortgelijke straffen gekregen. De lichtste straf was 12 jaar. Daarnaast worden de gevangen nu gedetineerd in metalen kooien en de hele gevangenis is nu gevuld met CCTV en afluisterapparatuur. De gevangen zijn verboden om uit hun cel te komen om de zon te zien of voor enige fysieke beweging. Hierdoor is hun gezondheid dus extreem verslechterd. Verschillende berichtgevingen wijzen erop dat sommige gevangen lijden aan ernstige ziekten. Het is merkwaardig dat geen enkele media of mensenrechtenorganisatie deze ontwikkeling hebben gerapporteerd ondanks dat deze tragedie inmiddels onvoorstelbare hoogtes heeft bereikt.

Dit is een passend voorbeeld van de destructieve praktijken van het regime dat niet ophoudt of berouw toont voor de afschuwelijkste en onmenselijke wandaden die het regime op zijn bevolking toepast. Ongeacht of het in de gevangenis gebeurt of daarbuiten.

Voorzeker dit regime gaat door alsof het voor eeuwig aan de macht blijft. Het regime arresteert, martelt, en neemt mensen gevangen zonder te overwegen dat het ter verantwoording zal worden gehouden voor hetgeen het heeft gedaan. En het regime houdt zelfs geen rekening met de mogelijkheid dat het binnenkort neergehaald zal worden insja Allah. Denkt dit corrupte regime dat de zwijgende tongen tevreden zijn met deze misdaden? Voorzeker, dit regime handelt alsof er niets in de omgeving gebeurt noch denkt het dat er iets hen zal overkomen. De heersers van Syrië waren in staat om van het regime een politiestaat te maken, welke niet te vergelijken is met alle andere regimes in de regio, wat betreft onderdrukking en repressie. De geschiedenis van zijn behandeling van de bevolking is geschreven in het bloed van hun zonen terwijl hun geschiedenis met de vijand een van vrede en veiligheid is m.b.t. de grenzen met ‘Israel’. De loyaliteit van het regime is zelfs zodanig, dat er vakantieoorden worden gebouwd in de (‘Israëlisch’ bezette) Golan Hoogten!

Voorzeker het Syrische regime denkt dat het veilig is voor een verandering, en het is goed mogelijk dat zijn ondergang ligt in die gedachte. Verandering op basis van Islam is zeker aan het opbouwen richting het regime. En aangezien deze gewenste verandering ligt in de handen van Allah (swt), kan niemand het stoppen; noch zal dit uitgestorven regime capabel zijn om het in de weg te staan of het uit te dagen. Deze verandering is aanstaande, Insja Allah ta’aala en deze verandering zal Syrië en de Islamitische landen de blijde tijdingen van de Boodschapper van Allah (saw) vervullen met betrekking tot  asj  Sjaam (Syrische regio) en de mensen van asj Sjaam.

Ahmad en ibn Habbaan overleverden van Moe’awija dat de Boodschapper van Allah (saw) zei: “Als de mensen van asj Sjaam corrupt worden, dan zal er geen goedheid meer zijn in jullie, een fractie van mijn Oemma zal niet stoppen totdat ze overwinnen, degenen die hen verraden zal hen niet kunnen schaden, totdat het Laatste Uur wordt gevestigd.

 

O Moslims!

Dit regime gedraagt zich als een vijand jegens jullie, niet als een beschermer, behandel het dus als een vijand. Allah (swt) heeft de autoriteit voor de Moslims met Islam gemaakt, zodat zij regeren met alles wat Allah (swt) heeft openbaard. De heerser in Syrië is hetzelfde als de andere heersers in de Moslimlanden, hij is zelfs erger dan zij zijn. Hij heeft de macht toegeëigend, en hij vecht en strijd tegen het regeren met Islam. Hij stal de autoriteit van de Moslims toen hij het heeft genomen met dwang en macht en door middel van erfenis ofschoon vermomd in frauduleuze verkiezingen. En hij gebruikt geweld tegen jullie middels zijn veiligheidsdiensten. Hij geeft niks om jullie, sterker nog, hij zoekt naar manieren om zichzelf te beschermen tegen jullie door bedreigingen, intimidatie, vernedering, het arresteren van jullie zonen en militaire straffen uitvaardigen welke de rechters laten passeren alsof ze slechts portiers zijn.

 

O Moslims in Syrië!

Voorzeker een van de rechten van Allah op jullie is dat jullie Islam implementeren in jullie leven door het vestigen van de heerschappij met hetgeen Allah (swt) heeft geopenbaard en jullie leven ordenen volgens de geboden van  Allah (swt). Jullie zullen dan werkelijk bevrijd zijn van de onderdrukking van de onderdrukkers. Deze bevrijding betekent niet enkel het beëindigen van dit uitgestorven regime, of het vervangen met een heerser die regeert met hetzelfde systeem over de Moslims. Dit wordt echter enkel door middel van het hervestigen van de Khilafah ar Raasjida bereikt, welke de Moslims in Syrië zal verenigen met de Moslims buiten de staat. Op die manier wordt Syrië de kern van deze Khilafah staat welke zal zorgen voor de Moslims en de niet-moslims volgens het Islamitisch systeem. Het is een systeem dat rechtvaardig, menselijk, en zuiver is, omdat dit systeem van de Heer der Werelden afkomstig is.

 

O Broeders onder de officieren van het Syrische leger!

Alle elementen van het regeringssysteem zijn vreemd aan de Islamitische Oemma. En deze elementen zijn vijanden voor jullie volk. Zij gebruiken jullie als instrument voor onderdrukking met hun onderdrukkende handen. Het recht van Allah op jullie is dat jullie Zijn Ansaar worden door het steunen van zijn dien. We weten dat er onder jullie oprechte gelovigen zijn die branden van emoties vanwege deze situatie en omdat ze verlangen naar verandering. Ze zijn gepijnigd door het lijden van het volk, en zij zijn droevig door de misdaden die het regime uitvoert tegen de mensen en ze willen het regime verwijderen. Aan hen richten we het volgende, verzamel al jullie materiaal bij elkaar, en gaat dan voort in een rij en ontneem dan deze heerser van zijn macht en geef de macht aan de oprechte en bewuste personen die in staat zijn om te regeren met alles wat Allah (swt) heeft geopenbaard en hervestig de Khilafah ar Raasjida waarvoor de oprechte personen hebben gewerkt zonder een haarbreed af te wijken van het gebod van Allah swt.

 

O Moslims!

Inderdaad wij van Hizb ut-Tahrir Syrië verkondigen dat we klaar zijn om deze verantwoordelijkheid te dragen en de Oemma op het juiste te leiden, op een manier die de bewoners van de hemelen en de aarde zal behagen. Wij zeggen dit in alle oprechtheid omdat we de aangename bries van de Khilafah al kunnen voelen. De belofte van overwinning van Allah komt dichterbij en het kan zijn dat het vertrekpunt hiervan in Syrië ligt. Als dit het geval is, dan weet alleen Allah (swt) wat er daarna zal gebeuren. Het zou een eer voor jullie die zijn weerga niet kent bij anderen.

 

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

“Zij zijn degenen die, indien Wij hen op aarde vestigen, het gebed verrichten en de Zakaat betalen en het goede bevelen en het kwade verbieden. En het eindbesluit in alles berust bij Allah.” (VBK soera Al Hadj 22, vers 41)

 

Media Bureau van Hizb ut-Tahrir Syrië

 

11 Rabi ul-awal 1432

14 februari 2011

Algemeen

Amerika, Europa & Australië

Midden-Oosten & Noord Afrika

Azië