TwitterFacebookGoogle+    A+A  A-                                                                                                                                                                                                                        Contact - Links - Persmap      

Menu

Nieuws en Commentaar

Pogingen tot intimidatie zorgen enkel voor meer standvastigheid bij de Moslims

 

Hizb ut Tahrir 
Scandinavië

   
H. 01 Djoemaada II 1437    
M. 10-03-2016

Nieuws en Commentaar

Nieuws: 

Op maandag 7 maart was het ‘’brekend nieuws’’ dat het stadsbestuur van Aarhus (de op een na grootste stad in Denemarken) besloot om de steun en goedkeuring voor een grote (centrale) moskee in te trekken. Een project dat 17 jaar lang aan de gang was. De reden was een ‘’documentaire’’, waarbij aan de hand van geheime camera’s en ’mollen’, Imams van verschillende moskeeën werden ‘’ontmaskerd’’ terwijl zij Sjari’a doceerden en de mensen voorzagen van Islamitisch advies. 

Commentaar:

De documentaire heeft voor veel tumult gezorgd in Denemarken en een nieuw debat is aangezwengeld aangaande Islam en Sjari’a. Deense politici zijn verwikkeld in een strijd om met nieuwe maatregelen te komen die Islamitisch bewustzijn onder de Moslims moeten voorkomen. Zogenaamde ‘’exit-programs’’ die ook bij leden van motorclubs en bendeleden worden gehanteerd, behoren tot de voorstellen. Evenals een certificaat voor imams om te verzekeren dat zij zich conformeren aan (seculiere) democratische waarden. Bovendien zijn er meer aanbiedingen voor Moslimjongeren die van huis weg willen vluchten. Een sterke oproep aan jonge Moslims om te rebelleren tegen hun ouders, Islam en andere voorstellen. 

Deze voorstellen zijn niet nieuw en de recente ophef gaat niet zozeer om de zogenaamde documentaire, maar om een nieuwe aanval tegen Islam en Moslims. Het is een poging om moskeeën onder druk te zetten zodat zij stoppen met het verkondigen van Islam en toekomstige generaties op zullen groeien zonder Islamitische ideologie. 

Er kunnen hier verschillende lessen uit worden getrokken. Hieronder een kort overzicht:

• Er bestaat niet zoiets als een ‘’gematigde’’ en ‘’extreme’’ Islam. Enkel Islam en Moslims die zich houden aan de Islamitische voorschriften. 

• Moskeeën dienen onafhankelijk te zijn van overheidsgeld en de waarheid te spreken, ongeacht de consequenties.

• Pogingen in het laatste decennium om Moslims te assimileren en te intimideren zijn faliekant mislukt. 

• De jonge generatie Moslims is zelfs bewuster van Islam en het vasthouden aan diens leerstellingen dan de generatie voor hen. 

• Het ‘’voordeel’’ voor Islam en de Moslims is hoe Islam dit definieert en niets anders. 

• Het enige dat te allen tijde loont is het spreken van de waarheid, zowel publiekelijk als heimelijk. 

• Moslims dienen het contact met niet-Moslims te vermeerderen, om hen zodoende in te lichten over Islam, vrij van Islamofobe propaganda. 

Het doel van het intimideren van Moslims zodat zij Islam opgeven, of op zijn minst stil zijn over Islam en de Sjari’a als alomvattende oplossing, is wederom niet behaald. In deze turbulente tijden hebben Moslims keer op keer aangetoond dat zij zullen staan voor Islam en dat de toenemende druk er enkel voor zorgt dat zij nog steviger vasthouden aan Islam.  

 

Junes Kock

Mediavertegenwoordiger Hizb ut Tahrir Scandinavië 

 

 

 

Amerikanen worden meer ingelicht over steekpartijen in Jeruzalem dan over hun eigen door misdaad geteisterde steden

 Centraal Media Bureau

   
H. 02 Moeharram 1437    

M. 15-10-2015

 

بسم الله الرحمن الرحيم

Nieuws en Commentaar

 

Nieuws: 

Een rechter oordeelde op 11 oktober dat de 16-jarige Michael Bever, uit Oklahoma, zal worden berecht als volwassene. Dit naar aanleiding van het ondersteunen van zijn 18-jarige broer bij de fatale steekpartij waarbij hun moeder, vader en drie jongere broers en zussen om het leven kwamen. De ‘Associated Press’ meldde dat recentelijk vrijgegeven autopsieverslagen aantonen dat de vijf familieleden tientallen keren werden gestoken en aan meerdere hevige verwondingen zijn overleden. Bovendien toonde het verslag aan dat David Bever minstens 28 lichamelijke wonden had overgehouden aan de steekpartij en April Bever minstens 48 wonden.

Commentaar:

Dit nieuws heeft weinig tot geen invloed gehad in de VS en kreeg zeer beperkte publiciteit. Daarentegen kon de recente vlaag van steekpartijen van 'Israëlische' joden in Jeruzalem, door Palestijnse jongeren op internationale media-aandacht rekenen. De jongens die vijf familieleden doodstaken deden dit om geen enkele reden. Hersenloos doden is zo gebruikelijk geworden dat de VS er onverschillig voor is geworden.  

Hersenloos doden in de VS is normaal! Echter zijn de steekpartijen in Jeruzalem niet hersenloos. Zij hebben een reden. En omdat deze reden ideologisch van aard is en gerelateerd is aan het buitenlands beleid van de VS, draagt het bij aan eigen belangen en krijgt het brede media-aandacht in de Verenigde Staten. 

Hersenloos geweld en bewust geweld zijn aan elkaar verbonden bij een andere recente steekpartij in de VS, die voor een korte tijd op brede aandacht kon rekenen. ‘USA Today’ meldde op 8 oktober dat: ‘’Spencer Stone, een van de drie mannen uit Sacramento (Californië) die deze zomer een vermeend terrorist in een Franse trein overmeesterde, volgens de politie meerdere malen zou zijn neergestoken bij een incident in een nachtclub’’.    

Het is niet de vreemde ironie dat de Amerikaan die een vermeende Islamitische terreuraanslag in Frankrijk overleefde en als held werd ontvangen, naar zijn thuisland terugkeerde en daar werd neergestoken bij een zinloze aanval, dat de aandacht trok. Echter was het de mogelijkheid dat deze steekpartij ook een Islamitisch ideologisch motief zou kunnen hebben. Het verhaal bloedde dood nadat de politie van Sacramento de volgende Tweet publiceerde: ‘’Het incident is niet gerelateerd aan een terroristische aanslag. Het incident vond plaats naast een bar, en alcohol wordt beschouwd als de leidende factor’’. Gelijk nadat een Islamitisch motief werd uitgesloten, kregen de Amerikanen weer het gevoel zich veilig te wanen, omdat dit geweld werd veroorzaakt door hun eigen cultuur: door alcohol! 

 

Geschreven voor het Centraal Media Bureau van Hizb ut Tahrir

Dr. Abdullah Robin

 

Meer artikelen...

  1. Moslim gedood om rundvlees

Algemeen

Amerika, Europa & Australië

Midden-Oosten & Noord Afrika

Azië