TwitterFacebookGoogle+    A+A  A-                                                                                                                                                                                                                        Contact - Links - Persmap      

Menu

Nieuws en Commentaar

Menselijk SlachthuisCentraal Media Bureau

   
H. 15 Djoemada I 1438    

M. 12-02-2017

Nieuws en Commentaar

Nieuws: 

Op dinsdag 7 februari jl. heeft Amnesty International een nieuw rapport gepubliceerd, aangaande de massale ophangingen en executies in de Saydnaya- gevangenis (Syrië). 

Het rapport dat gebaseerd is op 84 getuigenissen, stelt dat het Syrische regime tussen 2011 en 2015 stelselmatig meer dan 13.000 mensen heeft opgehangen. Daarnaast stelt het rapport dat de moorden, martelingen, gedwongen verdwijningen en executies als onderdeel van een aanval tegen de burgerbevolking zijn uitgevoerd. Deze wandaden zijn wijdverspreid, systematisch en zijn ter bevordering van het overheidsbeleid gepleegd. Derhalve concludeert Amnesty International dat de schendingen neerkomen op mensenrechtenschending en zij roept op tot een onafhankelijk en- onpartijdig onderzoek naar de misdaden die gepleegd zijn in Saydnaya. 

Commentaar: 

De wreedheden die het Syrische regime heeft begaan jegens het volk zijn geen discussiepunt. Deze gaan voorbij aan getuigenissen, bewijs en onderzoek. De wreedheden die het Syrische regime heeft begaan zijn zo helder als de zon, evenals het verraad van de omringende moslimlanden. 

Het Syrische volk is door westerse en- oosterse mogendheden aan haar lot overgelaten en het bloed van onschuldigen is goedkoop gebleken. Terwijl de slachtingen voortduren, organiseert de wereld nieuwe vredesbijeenkomsten met de slagers en wordt er een plan opgesteld om Bashar al-Assad een nieuwe overgangsregering te laten leiden. 

De kritiek op de wreedheden van de kant van zowel westerse als oosterse mogendheden is slechts holle retoriek, aangezien er geen politieke wil is om de status quo te veranderen. Bashar is immers hun beste bondgenoot in de strijd tegen het zogeheten ‘’terreur’’ (Islam). 

Wij als moslimnatie zullen nooit en te nimmer vergeven en vergeten wat er in Syrië plaatsvindt. En we hopen en werken voor rechtvaardigheid en verlichting voor de moslims in Syrië. Maar we vestigen onze hoop niet op de verraderlijke heersers, noch op internationale tribunalen en dergelijke. Wij weten…beter gezegd, we zijn overtuigd dat de enige echte rechtvaardigheid en verlichting slechts mogelijk is, wanneer de politieke wil er is en de macht zich manifesteert in de vorm van de terugkeer van de rechtgeleide Khilafah. Wanneer alles donker lijkt, zal Allah (swt) Zijn licht doen schijnen en de gelovigen de overwinning schenken. De hulp van Allah is nabij. 


Geschreven voor het Centraal Media Bureau van Hizb ut Tahrir 

Junes Kock

Het onderwijzen van transgender dag aan 4-jarigen?

 

Centraal Media Bureau

   
H. 27 Djoemaada II 1437    

M. 05-04-2016

Nieuws en Commentaar

Nieuws: 

Britse kranten hebben gemeld dat ouders hebben gedreigd om hun kinderen niet toe te staan geplande lessen over “transgender dag” bij te wonen, bedoeld voor kinderen zo jong als vier jaar. Een aantal families zegt dat zij niet toestaan dat hun kinderen een les bijwonen, die bedoeld is om kinderen te helpen bij het ontdekken van hun “seksualiteit”. 

Commentaar:

Een nieuwe dag, een nieuwe poging om kinderen geen kind meer te laten zijn. Waarom is het nodig om vierjarigen zaken rondom seksualiteit te laten ontdekken?

Zelfs in het seculier liberale Groot-Brittannië, zien sommige ouders dit als een stap te ver. Een moeder met een kind op deze school zegt: ‘Ik wil niet dat mijn dochter wordt blootgesteld aan deze onzin. Kinderen willen graag rondrennen op het speelterrein, en niet verteld worden dat ze op “een andere manier moeten denken” over genderkwesties’. Echter, Emma Maltby, schoolhoofd van de basisschool St Mary the Virgin Primary School in Hartfield, stond erop dat de dag door zou gaan, met het organiseren van een ‘transgender dag’ waar ze samen zouden werken met een extern jeugdproject welke een ‘leuke ervaringsgroep is voor basisschoolkinderen die worstelen met het vraagstuk omtrent transgender en gender’.

Er was een tijd waarin het kinderen was toegestaan om op te groeien in onschuld. Zelfs in het Westen was er een tijd waarin de samenleving niet werd gekenmerkt door seksueel getint materieel in bijna elk aspect van het leven en waar de discussie rondom zaken als seksualiteit niet op basisscholen aanwezig was. In de laatste paar maanden zien we dat één van de nieuwste ideeën die worden gepromoot door sommigen,  het idee is dat het zijn van een man of vrouw erg flexibel is en niet vast staat. Nu zijn er een aantal recente films die deze kwestie verkennen, populaire persoonlijkheden zijn aanwezig bij televisieprogramma’s en op de radio. En nu heeft een schoolhoofd van een basisschool besloten om een dag te organiseren waar kinderen transgender kwesties verkennen. Toen ze erop stond dat de dag zou doorgaan, benadrukte het schoolhoofd dat het een onderdeel is van het nationaal leerplan. Deze transgender lessen bevorderen ‘Britse waarden van tolerantie, respect en het vieren van verschillen’. Zodoende benadrukt ze dat het lesprogramma van de overheid dit ondersteunt – zodat ouders niet kunnen verwachten dat de overheid haar acties zullen tegenspreken aangezien het in lijn is met de overheidsrichtlijnen.

In de naam van ‘vrijheid’ en ‘verschillen vieren’ kunnen kinderen in verwarring worden achtergelaten, zich zorgen makend over hun geslacht. En dat kan kinderen die zo jong zijn gebeuren? Wat een tragedie.

Westerse samenlevingen zijn seculier en liberaal waardoor zij heldere en vaste grenzen van goed en fout missen, dus zaken zijn altijd ‘relatief’. Dientengevolge is iets wat eerder behoorde tot gedrag binnen de privésfeer, later acceptabel publiekelijk gedrag geworden. Sommige dingen die jaren geleden werden beschouwd als fout en bij wet waren verboden, worden nu instemmend gepromoot en gevierd. Waar stopt dit? Vandaag de dag zijn er marginale groepen die campagne voeren voor de legalisering van seksualiteit met kinderen! Ze zijn heden ten dage in kleine aantallen aanwezig, maar zullen ze dat blijven in de jaren die komen?

Moslimouders in het Westen maken zich terecht zorgen over deze veranderende waarden in de samenleving waarin we leven. Inderdaad, veel niet-moslim ouders en verslaggevers delen deze zorgen en beargumenteren dat de ‘seksualisatie’ van kinderen in de westerse samenleving veel te ver gaat en resulteert in veel sociale problemen. Niet alleen moeten we ons uiterste best doen om onze kinderen te beschermen, maar dit zijn ook mogelijkheden om te discussiëren met de niet-moslims die bezorgd zijn over dezelfde soort zaken en uit te leggen hoe, verschillend van de seculier liberale cultuur, Islam helpt om eenieder in de samenleving te beschermen dankzij haar heldere en onveranderbare criteria van goed en fout en haar verheven waarden. Bijgevolg zijn we in staat om te laten zien hoe Islam kinderen werkelijk kind laat zijn – jong, prachtig en onschuldig. Allah swt zegt:

كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ 

‘’Een boek dat naar jou is neergezonden opdat jij de mensen met de toestemming van hun Heer uit de duisternis naar het licht brengt, naar de weg van de Machtige, de Lofwaardige.’’ (VBK soera Ibrahiem, vers 1)

Geschreven voor het Centraal Media Bureau van Hizb ut Tahrir

Taji Mustafa

Mediavertegenwoordiger Hizb ut Tahrir Groot-Brittannië 

 

 

Een vrouw met Hidjaab in de Playboy is geen overwinning voor de moslimvrouwen

 

Centraal Media Bureau

   
H. 02 Moeharram 1438    

M. 03-10-2016

Nieuws en Commentaar

Nieuws: 

Op 24 september 2016 kwam het nieuws naar buiten dat de ambitieuze Amerikaanse journaliste Noor Taguiri haar opwachting zou maken in ‘’The Renegades’’ sectie van de Playboy. Met trots de hidjaab dragend, tweette Tagouri dat het een eer was om in de oktober (2016) editie te verschijnen. Dit zorgde voor wereldwijde ophef onder de moslims.  

Sommigen betuigen steun aan de beslissing van Tagouri om in het tijdschrift te verschijnen en geloven dat het een vorm van ‘empowerment’ is, terwijl anderen uiterst kritisch blijven en zich focussen op de aard van het tijdschrift. Het tijdschrift dat in 1953 werd opgericht door Hugh Hefner, is vooral bekend om haar publicatie van naakte en- halfnaakte modellen. Hoewel de gedrukte versie niet meer uit dergelijk beeldmateriaal bestaat, wordt dit online nog gepubliceerd.  

Tagouri en haar aanhangers, rechtvaardigen de beslissing vanuit de gedachte dat een dergelijk optreden ervoor zorgt dat stereotypes rondom moslimvrouwen worden doorbroken en hiermee da’wa wordt verricht richting de Playboy-doelgroep. Zij hopen dat hiermee de Hidjaab wordt genormaliseerd en Islamofobie jegens moslimvrouwen afneemt. 

Commentaar:

Als moslims dienen we er niet versteld van te staan, dat sommige individuen het gevoel hebben dat een dergelijk optreden acceptabel en prijzenswaardig is. De moslimgemeenschap heeft in grote lijnen jarenlang de opkomst van bloggende en vloggende zusters op het gebied van mode en make-up genegeerd. Niet beseffende dat dit ervoor zorgde dat ze enkel werden beoordeeld op basis van hun uiterlijk en de betekenis van de Hidjaab verwaterde. De opkomst van Moslim modeshows werd ook genegeerd. Er werd niet ingegaan op het feit dat de Islamitische kledingvoorschriften als doel hebben om ons te bevrijden van de slavernij van deze industrieën, niet om een nichemarkt te realiseren. We negeerden de opkomst van prominente moslimfiguren die deelname aan muziekvideo’s en dansvoorstellingen promootten. Dit werd allemaal genegeerd, zo niet gerechtvaardigd onder het mom van de positionering van de moslima in de moderne samenleving. Dit zou namelijk een manier zijn om de da’awa van Islam te dragen en misvattingen rondom de onderdrukking van moslimvrouwen uit de wereld te helpen.

Dit heeft allemaal de revue gepasseerd en we zijn nu het slachtoffer geworden van dezelfde soort onderdrukking. Enkel het merk verschilt en het is speciaal ontworpen voor de moslimvrouw. 

Het is belangrijk om op te merken dat deze discussie geenszins te maken heeft met het beschimpen van een moslimvrouw (individu), die om welke reden dan ook heeft besloten om te doen wat zij geschikt acht. Desalniettemin, wanneer het aankomt op moslimvrouwen die in de schijnwerpers staan, verwordt de handeling van een individu al gauw tot een discussiepunt voor anderen over alle moslimvrouwen en alleen al om deze reden dient dit vraagstuk vanuit een Islamitisch perspectief belicht te worden. 

Ten eerste: ongeacht of het tijdschrift nu ‘naaktvrij’ is of niet, een bijdrage leveren in de vorm van een interview is een onderschrijving van de merknaam en diens zestigjarige geschiedenis die bestaat uit objectificatie (en het kleineren) van de vrouw en dit duurt tot op heden voort. Het is een merk dat opgericht is door mannen, gerund wordt door mannen en de eindconsumenten zijn altijd mannen geweest;met als doel om aan hun wensen en begeerten te voldoen.

Ten tweede: waar is de eer en prestatie, wanneer een moslimvrouw in de Playboy verschijnt? Was dit daadwerkelijk een barrière die doorbroken moest worden? Zonder twijfel worden vrouwen in de moslimgemeenschap en in de publieke sfeer ondervertegenwoordigd en ondergewaardeerd. Dit is een serieuze uitdaging en obstakel waar aandacht aan geschonken dient te worden. Echter ligt de werkelijke eer en prestatie bij degene die tracht om Aa’isjah (ra) te emuleren, die meer dan 2200 ahadieth (overleveringen) overleverde en een geleerde was die mannen Islam onderwees. Of Fatima al-Fihri, die als moslimvrouw de eerste universiteit ter wereld (waar doctoraten werden uitgegeven) oprichtte? 

Tot slot is het onaanvaardbaar vanuit Islamitisch oogpunt om omwille van ‘’da’awa’’ deelname aan activiteiten die indruisen tegen Islam te rechtvaardigen, of ons te begeven in omgevingen die verboden voor ons zijn. Net zoals het tegenstrijdig is om de boodschap van Islam uit te dragen terwijl je je begeeft in een atmosfeer omgeven door alcohol, geldt dit evengoed voor het leveren van een bijdrage aan platformen waarbij individuen worden geëxploiteerd en gebruikt omwille van eigen gewin. 

Voor moslimgemeenschappen die heden ten dage als minderheid leven in een Islamofoob klimaat, is de druk om ons te conformeren en compromissen te sluiten over onze Islamitische waarden een grote uitdaging. Onze ‘mainstream visie’ inzake zedigheid en Islamitische sociale omgangsvormen komt steeds vaker onder druk te staan, omdat het in strijd is met de overheersende norm. Desalniettemin zorgen de regels en het waardenstelsel van Islam ervoor dat er gemeenschappen worden gecreëerd die oprecht, zedelijk en toegewijd aan de familiestructuur zijn. Bovendien wordt de vrouw op waarde geschat. Uiteindelijk ligt de oplossing voor moslimvrouwen in het resoluut staan voor de eigen principes en het uitleggen van de Islamitische sjar’ia regelgeving, zonder aarzeling of het gevoel om compromissen te moeten sluiten, in de hoop dat sociale acceptatie volgt.

Geschreven voor het Centraal Media Bureau van Hizb ut Tahrir 

Aisha Hasan

De stijging van anorexia en eetstoornissen kan niet worden verklaard door genetica, maar door ‘social conditioning’

 

Centraal Media Bureau

   
H. 09 Djoemaada II 1437    

M. 18-03-2016

Nieuws en Commentaar

Nieuws: 

Op 14 maart 2016 meldde de Telegraph, dat de Britse journalist en tv-presentator Joan Bakewell een mediadebat had veroorzaakt aangaande de oorzaken van anorexia en eetstoornissen. Ze sprak vooraanstaande verslaggevers tegen die dergelijke gedragingen als oncontroleerbare omstandigheden hebben bestempeld en gelinkt hebben aan genetica of psychische aandoeningen. In een interview met de Sunday Times, schreef ze de opkomst van eetstoornissen onder jonge vrouwen toe aan onmatigheid en narcisme in onze samenleving. Ze claimde dat er geen sprake was van eetstoornissen op plaatsen ‘waar er voldoende voedsel aanwezig is’ zoals Syrische vluchtelingenkampen. Op social media barstte er een hevige discussie los waarbij velen stelden dat haar standpunten onverantwoordelijk en ongevoelig waren. Als gevolg hiervan werd ze gepusht om zich publiekelijk te verontschuldigen.

Commentaar:

Statistisch gezien is er sprake van een wereldwijde stijging van anorexia en eetstoornissen. Dr. Colin Michie, een vooraanstaand kinderarts in het Verenigd Koninkrijk en voorzitter van het Nutrition Comité aan de ‘Royal College of Pediatrics and Child Health’ legt de schuld bij de toename van het aantal kinderen dat gebruik maakt van mobiele telefoons en hierbij blootgesteld wordt aan advertenties. Hij verwijst naar de mogelijkheid om voortdurend te kijken naar beelden van beroemdheden (en hun lichaam). Dit zou een belangrijke factor vormen bij gevallen van eetstoornissen. Deze mening wordt ondersteund door veel andere hooggekwalificeerde onderzoekers en artsen.  

Tijdens de grootste Britse studie ooit over eetstoornissen (juli 2015), werd er een onderzoek verricht onder 6000 jongeren tot de leeftijd van 14 jaar en hieruit bleek dat het gevoel van eigenwaarde onder achtjarigen een van de predictieve factoren vormt voor problemen in de tienerjaren. Momenteel voeren China, Amerika en India de lijst aan met de meeste gevallen van anorexia. Dit zijn allemaal landen waar er sprake is van hevige objectificatie van vrouwen en onrealistische schoonheidsidealen. Een onderzoek dat gepubliceerd is in MedGenMed (2004) heeft aangetoond dat eetstoornissen minder voorkomen in niet-westerse landen in vergelijking tot westerse landen, maar er wel sprake lijkt van een stijging in niet-westerse landen.   

Wanneer men deze tendens in ogenschouw neemt kan men begrijpen waarom globalisatie en de promotie van de de liberale, seculiere cultuur tot een steeds grotere groep van vrouwen leidt die zich genoodzaakt voelen om hun eigen lichaam te haten en er alles aan proberen te doen om te voldoen aan de standaarden die bepaald worden door vrouwonvriendelijke, kapitalistische en vaak racistische media. De oplossing om de wereld te bevrijden uit de ketenen van mentale verwarring, gekenmerkt door juiste en onjuiste lichaamstypes en een laag zelfbeeld is om de waarheid te omarmen, waarbij het uiterlijk van een persoon irrelevant is in het leven.   

 Allah سبحانه وتعالى, de Schepper der werelden heeft schoonheid geplaatst in Zijn gehele schepping. Dit komt tot uiting in de nobele verzen van de Koran:

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاء بِنَاء وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

“Allah is het die voor jullie de aarde tot een vaste grond heeft gemaakt en de hemel tot een gebouw, die jullie gevormd heeft -- een mooie vorm heeft Hij jullie gegeven -- en die met goede dingen in jullie onderhoud voorziet. Dat is Allah, jullie Heer. Gezegend zij Allah, de Heer der werelden”. (VBK, Soera Ghaafir, vers 64)

In Islam is is het vitale element dat de mensen van elkaar onderscheidt, het verrichten van goede handelingen en het geloof in de waarheid, ver van leugens en deceptie. 

In dit verband heeft Islam zowel mannen als vrouwen bevrijd van valse waarden die destructief en mensonterend zijn. En alle mensen; ongeacht ras, rijkdom of geslacht hebben dezelfde mogelijkheid om het grootste succes en de beloningen van Allah سبحانه وتعالى te verkrijgen (gelukzaligheid in de hoogste niveaus van Djannah). Met de terugkeer van de Khilafah als politiek systeem, zal er een einde komen aan de dominantie van oppervlakkige waarden en zal men terugkeren naar positieve invloeden die mensen werkelijk verheffen en hen in staat stellen om vooruitgang te boeken in het leven.

Imrana Mohammad

Lid van het Centraal Media Bureau van Hizb ut Tahrir

 

 

 

 

 

 

Algemeen

Amerika, Europa & Australië

Midden-Oosten & Noord Afrika

Azië