TwitterFacebookGoogle+    A+A  A-                                                                                                                                                                                                                        Contact - Links - Persmap      

Menu

Pogingen tot intimidatie zorgen enkel voor meer standvastigheid bij de Moslims

 

Hizb ut Tahrir 
Scandinavië

   
H. 01 Djoemaada II 1437    
M. 10-03-2016

Nieuws en Commentaar

Nieuws: 

Op maandag 7 maart was het ‘’brekend nieuws’’ dat het stadsbestuur van Aarhus (de op een na grootste stad in Denemarken) besloot om de steun en goedkeuring voor een grote (centrale) moskee in te trekken. Een project dat 17 jaar lang aan de gang was. De reden was een ‘’documentaire’’, waarbij aan de hand van geheime camera’s en ’mollen’, Imams van verschillende moskeeën werden ‘’ontmaskerd’’ terwijl zij Sjari’a doceerden en de mensen voorzagen van Islamitisch advies. 

Commentaar:

De documentaire heeft voor veel tumult gezorgd in Denemarken en een nieuw debat is aangezwengeld aangaande Islam en Sjari’a. Deense politici zijn verwikkeld in een strijd om met nieuwe maatregelen te komen die Islamitisch bewustzijn onder de Moslims moeten voorkomen. Zogenaamde ‘’exit-programs’’ die ook bij leden van motorclubs en bendeleden worden gehanteerd, behoren tot de voorstellen. Evenals een certificaat voor imams om te verzekeren dat zij zich conformeren aan (seculiere) democratische waarden. Bovendien zijn er meer aanbiedingen voor Moslimjongeren die van huis weg willen vluchten. Een sterke oproep aan jonge Moslims om te rebelleren tegen hun ouders, Islam en andere voorstellen. 

Deze voorstellen zijn niet nieuw en de recente ophef gaat niet zozeer om de zogenaamde documentaire, maar om een nieuwe aanval tegen Islam en Moslims. Het is een poging om moskeeën onder druk te zetten zodat zij stoppen met het verkondigen van Islam en toekomstige generaties op zullen groeien zonder Islamitische ideologie. 

Er kunnen hier verschillende lessen uit worden getrokken. Hieronder een kort overzicht:

• Er bestaat niet zoiets als een ‘’gematigde’’ en ‘’extreme’’ Islam. Enkel Islam en Moslims die zich houden aan de Islamitische voorschriften. 

• Moskeeën dienen onafhankelijk te zijn van overheidsgeld en de waarheid te spreken, ongeacht de consequenties.

• Pogingen in het laatste decennium om Moslims te assimileren en te intimideren zijn faliekant mislukt. 

• De jonge generatie Moslims is zelfs bewuster van Islam en het vasthouden aan diens leerstellingen dan de generatie voor hen. 

• Het ‘’voordeel’’ voor Islam en de Moslims is hoe Islam dit definieert en niets anders. 

• Het enige dat te allen tijde loont is het spreken van de waarheid, zowel publiekelijk als heimelijk. 

• Moslims dienen het contact met niet-Moslims te vermeerderen, om hen zodoende in te lichten over Islam, vrij van Islamofobe propaganda. 

Het doel van het intimideren van Moslims zodat zij Islam opgeven, of op zijn minst stil zijn over Islam en de Sjari’a als alomvattende oplossing, is wederom niet behaald. In deze turbulente tijden hebben Moslims keer op keer aangetoond dat zij zullen staan voor Islam en dat de toenemende druk er enkel voor zorgt dat zij nog steviger vasthouden aan Islam.  

 

Junes Kock

Mediavertegenwoordiger Hizb ut Tahrir Scandinavië 

 

 

 

Algemeen

Amerika, Europa & Australië

Midden-Oosten & Noord Afrika

Azië