TwitterFacebookGoogle+    A+A  A-                                                                                                                                                                                                                        Contact - Links - Persmap      

Menu

Nieuws en Commentaar

De strijd om Mosul

 

Centraal 
Media Bureau

   
H. 26 Sjawwaal 1438 Nummer: M1438
M. 20-07-2017


Nieuws en Commentaar

Nieuws: 

Op 9 juli verklaarde de Iraakse premier Haider Al-Abadi, de overwinning in Mosul, nadat de stad eindelijk was heroverd op IS. Slechts drie jaar geleden, in juni 2014, veroverden ongeveer 1500 ISIS-strijders de tweede stad van Irak, nadat het leger dat meer dan twintig keer zo groot was qua omvang, zich overgaf. Kort daarna kondigde ISIS-woordvoerder Abu Mohammed al-Adnani de oprichting van een Khilafah aan. In juli 2014 verzorgde Abu Bakr al-Baghdadi een overwinningstoespraak, vanuit de al-Nuri moskee in Mosul. De strijd om Mosul wordt gepresenteerd als een significante mijlpaal voor Irak en de internationale (westerse) coalitie, maar in werkelijkheid betekent dit niet het einde.

Commentaar: 

Duizenden burgers zijn omgekomen en bijna een miljoen inwoners zijn gevlucht. Mosul is na een onstuimige campagne verwoest en gereduceerd tot ruïnes, waaronder de oude al-Nuri moskee en de beroemde minaret. Ondanks het feit dat ISIS-troepen slechts tussen de 10.000-15.000 leden omvatten, heeft het bijna negen maanden geduurd, voordat ze in de stad konden worden verslagen. En dat terwijl er een grootschalige operatie werd uitgevoerd, waarbij meer dan 100.000 Iraakse troepen betrokken waren. Daarnaast was de federale politie betrokken, evenals diverse milities en Iraakse veiligheidstroepen, die veel groter in aantal waren dan ISIS en gesteund werden door de VS. Het feit dat ISIS desondanks in staat bleek om zo lang te overleven, onthult de werkelijke capaciteiten van de Iraakse troepen.

De stad die Iraakse troepen hebben teruggewonnen is verwoest. De stad ligt in puin en de bewoners van Mosul, die het hebben overleefd, hebben geen vertrouwen meer in de Iraakse centrale regering, noch in ISIS. De realiteit is dat een sjiitische militaire macht, een stad met een soennitische meerderheid heeft overgenomen. De bevolking vertrouwt de centrale regering net zomin, als dat ze de door Iran gesteunde sjiitische milities vertrouwt, die rond Mosul opereren. Dit is de bevrijding die aan de inwoners van Mosul wordt gepresenteerd. Op deze manier blijven de fundamentele problemen in Irak onopgelost.

De VS beoogde vanaf het begin Irak te domineren, door de facto een etnische verdeling van het land in drie autonome gebieden na te streven. Respectievelijk een gebied voor soennieten, Koerden en sjiieten. Deze verdeling vormt de kern van alle problemen. Het (democratische) parlement en de wetgevende vergadering (assemblee), welke de VS heeft opgezet in Irak, heeft de natie tot een fractionele staat gemaakt, waarbij eeuwigdurende interne conflicten van permanente duur zijn.

De rol van Iran is nu geïnstitutionaliseerd in Irak. Toen de campagne van de VS in 2005 werd ontsierd door een opstand (en het proces van het oprichten van een politiek systeem voor het land van start ging), liet Iran het na om de VS verder dood te laten bloeden. Het koos er echter voor om diens loyalisten aan te laten sluiten bij de VS en de opstand te beëindigen.

Mahmoud Ahmadinejad bevestigde dit in een interview met de New York Times, tijdens zijn bezoek aan de ‘United Nations Summit’ in september 2008. Hij zei het volgende: ‘’Iran heeft inzake de kwestie van Afghanistan samengewerkt met de Verenigde Staten… en ons land heeft steun verleend aan de VS, bij het herstellen van de veiligheid en stabiliteit in Irak.’’

De VS is er door steekpenningen, beloningen en overheidsposities te beloven, in geslaagd om met veel sjiitische facties te coöpereren, teneinde het geweld op te geven en deel te nemen aan de Amerikaanse politieke opzet.  De rol van Iran werd destijds uiteengezet door een Iraakse ambtenaar: ‘’Er bestaat geen twijfel over het feit, dat de Iraniërs onlangs invloed hebben uitgeoefend op Jaish-i-Mahdi, om diens activiteiten in Irak te beperken.’’  

Ondanks alle retoriek tegen Iran vanuit Washington, in de strijd om Irak tegen ISIS, heeft de Quds-leider, generaal-majoor Qasem Soleimani, rechtstreeks (ter plaatse) leiding gegeven aan de strijdkrachten. Hierbij kon hij rekenen op luchtsteun van Amerikaanse troepen, om het regime in Bagdad overeind te houden.  

Geschreven voor het Centraal Media Bureau van Hizb ut Tahrir 

Adnan Khan

 

 

De Arabische taal is de verbinding tussen de Oemma en haar Dien

 

Centraal Media Bureau

   
H. 01 Sja'baan 1438    

M. 28-04-2017

                                                                         Nieuws en Commentaar

Nieuws: 

"In verschillende West-Europese landen willen sommige politici, imams dwingen om preken enkel in de officiële taal te houden: in Duitsland zouden imams in het Duits moeten spreken; in Italië, in het Italiaans; in Groot-Brittannië, in het Engels; in Frankrijk, in het Frans.

Om deze eis te rechtvaardigen, worden twee redenen aangehaald. Sommigen zeggen dat het zal fungeren als een strategie ter bestrijding van terrorisme. Anderen zeggen dat het de sociale integratie van moslims zal bevorderen. Enkelen doen een beroep op beide lijnen van redenatie.” (Bron: theatlantic.com)

Commentaar: 

Wanneer nader wordt gekeken naar de gegeven motieven, waarom de taal van de wekelijkse preek, de khoetba, zou moeten worden veranderd van de Arabische taal naar het Frans, Italiaans, Duits of Engels, zien we dat verschillende overheden met de volgende punten zijn gekomen.

In Groot-Brittannië zei een hooggeplaatste overheidsbron: "Als imams spreken in een andere taal, maakt dat het veel moeilijker om te weten of radicalisering plaatsvindt." En de plaatsvervangende Duitse minister van Financiën, Jens Spahn, heeft afgelopen maand opgeroepen tot een 'Islamwet', die ervoor zou moeten zorgen dat de preken van imams 'transparant' worden. Opdat de autoriteiten ‘weten, wat plaatsvindt binnen de moskeeën'. Hij beargumenteert dat imams hun preken in het Duits zouden moeten verzorgen.

Ook de Franse politicus, Marine Le Pen, claimde in 2014, "Het is niet moeilijk om te eisen dat de preken in Frankrijk in het Frans worden verzorgd. Dat zou het ook veel makkelijker maken te rapporteren welke onderwerpen behandeld worden. "

Moslims die in Europa wonen, moeten beseffen dat de gegeven argumenten oppervlakkig zijn en gemakkelijk kunnen worden weerlegd. Zij zouden ook moeten begrijpen, dat er eigenlijk een heel sinister plan achter deze veranderingen schuilt.

Oppervlakkig, omdat de moslimgemeenschap weet dat de regeringen "waarnemers" stuurt naar moskeeën, die zogenaamde “radicale boodschappen” predikt te rapporteren. Het voorkomen dat de khoetba in het Arabisch wordt gehouden, zal geen extra informatie opleveren.

Ook het argument dat gebruikt wordt, dat het geven van de khoetba in de officiële landstaal, in plaats van in het Arabisch de sociale integratie zou bevorderen is onjuist, wanneer gerealiseerd wordt dat de vaardigheid om een tweede taal te spreken, nooit gezien kan worden als een belemmering voor het bereiken van sociale integratie. Bovendien, zal een wekelijkse preek, die niet meer dan twee uur duurt, werkelijk integratie tegengaan als het in de Arabische taal wordt gegeven?

Dus wat is het werkelijke sinistere plan achter het idee, dat preken in het Arabisch geen doorgang mogen vinden? Het Westen heeft begrepen dat de Arabische taal, de verbinding is tussen de Oemma en haar Dien. Het is de taal van de Koran en de Soenna. Wanneer de kennis van de Arabische taal verzwakt, dan zal het vermogen om de Koran en Soenna te begrijpen verzwakken en daarmee verzwakt ook de mogelijkheid om de regelgeving van Islam te begrijpen. Wanneer het afleiden van de regels van Islam verloren gaat, zal ook de mogelijkheid om weer als een compleet systeem te herrijzen verloren gaan. Daarom is het bovenstaande plan, om de taal van de preek te veranderen, onderdeel van een veel grotere campagne, die al vele jaren geleden is begonnen, met als enige doel de band te verstoren tussen de moslims en de Arabische taal en daarmee de moslims te verwijderen van Islam.

De Oemma in Europa moet kritisch zijn, wanneer zij kijkt naar de veranderingen die de regeringen opleggen met betrekking tot hun Dien. Ze moeten nadenken over de gevolgen die deze veranderingen kunnen hebben op de toekomst van hun Dien, door de geschiedenis van hun Dien te bestuderen. Zij zullen dan zien, dat de Arabische taal altijd door de koeffar is aangevallen, omdat deze belangrijk is om de Dien goed te begrijpen. Dit is de reden waarom de moslimnatie al haar energie moet investeren, om de Arabische taal opnieuw een centraal aspect te doen laten zijn in haar leven en dat van de toekomstige generaties. Alles wat dit in de weg staat, moet gezamenlijk door de Oemma worden aangepakt.

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

"Wij hebben het als een Arabische Koran neergezonden. Hopelijk zullen jullie begrijpen." [VBK Soera Yoesoef, vers 2]

Geschreven voor het Centraal Media Bureau van Hizb ut Tahrir door Yasmin Malik

Lid van de Vrouwenafdeling binnen het Centraal Media Bureau van Hizb ut Tahrir

 

 

 

We moeten af van deze verslagen mentaliteit

 

Centraal 
Media Bureau

   
H. 28 Ramadan I 1438 Nummer: M1438
M. 23-06-2017

We moeten af van deze verslagen mentaliteit

Nieuws
 
BERLIJN – Binnen het rode bakstenen gebouw dat nu de nieuwste en misschien wel de meest ongewone moskee van de Duitse hoofdstad herbergt, roept Seyran Ates op tot een feministische revolutie van het moslimgeloof. 
 
"Allahoe Akbar," scandeerde een vrouwelijke stem, die de Arabische woorden uitte "God is de grootste," terwijl een vrouw met tweekleurig haar de oproep tot het gebed deed voor moslims. Bij deze zoveelste grote breuk met tradities gaven mannen en vrouwen -die normaal gesproken tijdens het gebed gescheiden zitten - gehoor aan de oproep, door zij aan zij te zitten op de vloerbedekking. 
 
Ates, die zichzelf heeft uitgeroepen tot moslimfeministe en stichter van de nieuwe moskee, stapte vervolgens op het roomkleurige tapijt en leverde een roerende preek. Twee imams - een vrouw en een man - wisselden elkaar later af in het leiden van het vrijdagsgebed in het Arabisch. (Bron: washingtonpost)
 
Commentaar
 
Hoewel termen als "progressief", "feministisch" en "revolutie" zijn gebruikt om de bovengenoemde ontwikkelingen rondom deze "ongewone moskee" te omschrijven, zijn dit soort pogingen om islam te veranderen niet iets nieuws of revolutionair. Zij zijn eigenlijk onderdeel van een lange geschiedenis van pogingen om islam te veranderen.
 
Wat we eigenlijk in deze moskee in Berlijn zien, zijn corrupte mensen die proberen om moslims te misleiden, door belangrijke islamitische concepten te verdraaien, allemaal onder het mom van hervorming. Zij misleiden moslims door de term "hervorming" op dezelfde manier te gebruiken als de term "idjtihad''.
 
Idjtihad is de islamitische term, om het proces te beschrijven van de uiterste inspanning om het wetsoordeel van Allah te extraheren uit de bronnen van de sjari'a. Dit geschiedt binnen een onderwerp waar ruimte is voor meningsverschil. 'Hervorming' betekent daarentegen dat islamitische kernprincipes worden veranderd, door veranderingen in islamitische concepten aan te brengen, waar meningsverschil niet toegestaan is.
 
Wanneer we dit belangrijke onderwerp in verband brengen met bovenstaand artikel, zien wij dat “hervorming” in dit geval eigenlijk het aanpassen is aan de grillen van ieder individu. In dit geval de grillen van Seyran Ates, die zich in “gewone moskeeën gediscrimineerd voelde, omdat zij in lelijke ruimtes achterin moest bidden”. Dus in plaats van het veranderen van de vrouwelijke gebedsruimtes, besloot zij om veranderingen aan te brengen aan de islamitische wetgeving. 
 
"Hervormers" trachten islam te veranderen of te "hervormen", door islam aan te passen aan hun eigen realiteit. Een realiteit die vaak is beïnvloed door het idee, dat de mens een rol moet spelen op het gebied van wetgeving. We zien dit in het bovenstaande artikel, waarin Ates zegt: "De bedoeling is om de liberale islam een heilige ruimte te geven." Dit idee van een liberale islam is absoluut in strijd met het islamitische concept, dat Allah de enige wetgever is. Het is ook in strijd met het idee dat islam en de islamitische sjari'a altijd en overal toepasbaar zijn en gedetailleerde oplossingen bieden voor iedere aangelegenheid.
 
Dus moslims zouden niet moeten zoeken naar antwoorden op problemen waarmee zij geconfronteerd worden in bronnen buiten islam. Wij moslims zouden ons uiterste best moeten doen om onze medemoslims eraan te herinneren dat de islam een alomvattende dien is, die in staat is om oplossingen te bieden in alle facetten van het leven. We moeten af van deze verslagen mentaliteit, die sommige leden van onze Oemma heeft geïnfecteerd. En wij moeten hen herinneren aan hetgeen Allah (swt) ons zegt, toen Hij (swt) het volgende zei:
 
(مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ)
 
"Wij hebben in het boek niets veronachtzaamd." [VBK, Soera Al-An-am, vers 38]
 
We moeten alle moslims aanmoedigen om islam op de juiste wijze te bestuderen. Een manier die is gebaseerd op onderzoek, diepgaand denken en analyse zoals Allah (swt) heeft bevolen. Dan zal het effectieve resultaten opleveren. En alleen dan zullen moslims zich in ideologische mensen veranderen, die in staat zijn om op een onderscheidende manier te kunnen denken. Enkel dan zullen wij af zijn van deze verslagen mentaliteit, waaraan mevrouw Ates en haar aanhangers lijken te lijden.
 
(إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآَيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ)
 
"In de schepping van de hemelen en de aarde en het verschil van nacht en dag zijn tekenen voor mensen die verstand hebben," [ VBK, Soera Ali Imran, vers 190]
 
Geschreven voor het Centraal Media Bureau van Hizb ut Tahrir door Yasmin Malik

Lid van het Centraal Media Bureau van Hizb ut Tahrir

Menselijk SlachthuisCentraal Media Bureau

   
H. 15 Djoemada I 1438    

M. 12-02-2017

Nieuws en Commentaar

Nieuws: 

Op dinsdag 7 februari jl. heeft Amnesty International een nieuw rapport gepubliceerd, aangaande de massale ophangingen en executies in de Saydnaya- gevangenis (Syrië). 

Het rapport dat gebaseerd is op 84 getuigenissen, stelt dat het Syrische regime tussen 2011 en 2015 stelselmatig meer dan 13.000 mensen heeft opgehangen. Daarnaast stelt het rapport dat de moorden, martelingen, gedwongen verdwijningen en executies als onderdeel van een aanval tegen de burgerbevolking zijn uitgevoerd. Deze wandaden zijn wijdverspreid, systematisch en zijn ter bevordering van het overheidsbeleid gepleegd. Derhalve concludeert Amnesty International dat de schendingen neerkomen op mensenrechtenschending en zij roept op tot een onafhankelijk en- onpartijdig onderzoek naar de misdaden die gepleegd zijn in Saydnaya. 

Commentaar: 

De wreedheden die het Syrische regime heeft begaan jegens het volk zijn geen discussiepunt. Deze gaan voorbij aan getuigenissen, bewijs en onderzoek. De wreedheden die het Syrische regime heeft begaan zijn zo helder als de zon, evenals het verraad van de omringende moslimlanden. 

Het Syrische volk is door westerse en- oosterse mogendheden aan haar lot overgelaten en het bloed van onschuldigen is goedkoop gebleken. Terwijl de slachtingen voortduren, organiseert de wereld nieuwe vredesbijeenkomsten met de slagers en wordt er een plan opgesteld om Bashar al-Assad een nieuwe overgangsregering te laten leiden. 

De kritiek op de wreedheden van de kant van zowel westerse als oosterse mogendheden is slechts holle retoriek, aangezien er geen politieke wil is om de status quo te veranderen. Bashar is immers hun beste bondgenoot in de strijd tegen het zogeheten ‘’terreur’’ (Islam). 

Wij als moslimnatie zullen nooit en te nimmer vergeven en vergeten wat er in Syrië plaatsvindt. En we hopen en werken voor rechtvaardigheid en verlichting voor de moslims in Syrië. Maar we vestigen onze hoop niet op de verraderlijke heersers, noch op internationale tribunalen en dergelijke. Wij weten…beter gezegd, we zijn overtuigd dat de enige echte rechtvaardigheid en verlichting slechts mogelijk is, wanneer de politieke wil er is en de macht zich manifesteert in de vorm van de terugkeer van de rechtgeleide Khilafah. Wanneer alles donker lijkt, zal Allah (swt) Zijn licht doen schijnen en de gelovigen de overwinning schenken. De hulp van Allah is nabij. 


Geschreven voor het Centraal Media Bureau van Hizb ut Tahrir 

Junes Kock

Lokale initiatieven

Algemeen

Amerika, Europa & Australië

Midden-Oosten & Noord Afrika

Azië