TwitterFacebookGoogle+    A+A  A-                                                                                                                                                                                                                        Contact - Links - Persmap      

Menu

De kracht van de media

De media is een belangrijk communicatiemiddel, welke bijdraagt aan de vorming van een publieke opinie en de adoptie van politieke besluiten. Voornamelijk in het Westen is ze belangrijk, aangezien besluitnemers en (politieke) ambtsdragers de media gebruiken ter rechtvaardiging van hun politieke besluiten, en de mensen te overtuigen. De realiteit is dat de meeste media in Westerse landen, gecontroleerd worden door machten die haar aan neutraliteit en objectiviteit hebben laten beïnvloeden.

Ze hebben het tot een werktuig in de handen van kapitalisten gemaakt; zij beheersen het en gebruiken het om hun belangen behartigd te zien. Daarom is het tegenwoordig zeer zeldzaam dat we werkelijk onafhankelijke media tegenkomen, die hun eigen wil en beslissingen hebben bij het tonen van zaken aan de mensen. Media die de mensen kunnen vertrouwen en hun uitzendingen kunnen beschouwen als een juiste weergave en correcte rapportage, van hetgeen zich afspeelt in de wereld. De media voeren een regelrechte propagandaoorlog tegen de Islam, die voor niemand meer verborgen is.

Er gaat geen dag voorbij, zonder dat de Islam wordt aangevallen en haar ideeën en wetten in een kwaad daglicht worden gezet. Een voorbeeld hiervan is de gedrukte media zoals boeken, kranten en tijdschriften, waarbij geen kans onbenut wordt gelaten om de Islam en moslims slecht af te beelden. Spaarzaam zijn de momenten waarbij men een krant vindt, welke Islam eerlijk behandelt of een programma dat zijn objectiviteit waarborgt. Dit is echter ook niet verwonderlijk, aangezien de makers vaak regelrechte islamhaters zijn en deze haat ook niet onder stoelen of banken steken. Hier is nu een belangrijke rol voor de moslims weggelegd, als zij de moslims en hun Dien een dienst willen bewijzen.

Zij kunnen een medianetwerk opbouwen, dat zichzelf een eerlijke- en objectieve berichtgeving oplegt. Daarnaast dient het een juiste uitleg van de ‘aqieda en het systeem van Islam te geven, zodat haar waarheden worden benadrukt, door middel van het gebruik van Westerse schrijf- en spraakstijlen. Wie de realiteit van moslims vandaag de dag met betrekking tot dit vakgebied analyseert, zal een grote tekortkoming hierin ondervinden. Het meeste wat de moslims vooralsnog voortgebracht hebben op het gebied van de media, ligt ver beneden niveau.

Niet zelden wordt de Islam in publicaties zodanig verdraaid, dat deze dichter bij het Westerse gedachtegoed komt te liggen, in de hoop dat door deze verdraaiing de Islam voor de Westerse samenlevingen meer acceptabel wordt. Bijkomstig het feit dat het gepubliceerde materiaal, op geen enkele wijze, in verhouding staat tot het vermogen of de grote aantallen moslims levende in het Westen. Ook staan deze publicaties totaal niet in verhouding tot het universele karakter van hun ideologie, die hen ertoe verplicht deze ideologie waar dan ook uit te dragen. Wat betreft de radio en televisie, hiervan is van islamitische zijde nagenoeg geen inbreng.

Algemeen

Amerika, Europa & Australië

Midden-Oosten & Noord Afrika

Azië