TwitterFacebookGoogle+    A+A  A-                                                                                                                                                                                                                        Contact - Links - Persmap      

Menu

Het verschil tussen de Koran en de Hadith Qoedsi

Sjeich Taqiuddin an-Nabhani (rahimahoellaah) zet in het boek 'De Islamitische Persoonlijkheid', (As Shakshsiyya al-Islamiyyah, Vol.1) de belangrijkste verschillen tussen de Koran en de Hadith Qoedsi uiteen. 

De Hadith Qoedsi is ahad overgeleverd, inzake de Profeet (صلى الله عليه وسلم), met een keten (isnaad) die teruggaat naar de Schepper. Hoewel het in de meeste gevallen in oorsprong wordt toegeschreven aan Allah, wordt het tevens toegeschreven aan de Profeet (صلى الله عليه وسلم), omdat hij informeert over Allah. Dit in tegenstelling tot de Koran, welke uitsluitend aan Allah wordt toegeschreven.

Er wordt dan gezegd:

قال الله تعالى

'Allah, De Verhevene heeft gezegd'

En in de Hadith Qoedsi:

قال رسول الله (صلى الله عليه و سلم) فيما يرويه عن ربه

'De Boodschapper van Allah heeft gezegd, over hetgeen dat hij heeft overgeleverd van Zijn Heer'

Of:

قال الله تعالى فيما رواه عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم

'Allah heeft gezegd, betreffende hetgeen dat de Boodschapper van Allah van Hem heeft overgeleverd'

De betekenis van beide constructies komt overeen.

In het geval van de Koran is zowel de bewoording als de betekenis afkomstig van Allah, gebaseerd op openbaring. Bij de Hadith Qoedsi is de bewoording van de Profeet (صلى الله عليه و سلم) en de betekenis van Allah, middels inspiratie (ilhaam) of slaap (manaam). De bewoording van de Koran is een moe'djizah (wonder), geopenbaard via Djibriel (عليه السلام). De Hadith Qoedsi is geen wonder, noch is er sprake van een intermediair.

Algemeen

Amerika, Europa & Australië

Midden-Oosten & Noord Afrika

Azië