Logo

De intellectuele kracht van de moslimgemeenschap

Intellectuele kracht

Met intellectuele kracht bedoelen we het vermogen om het verstand aan te spreken en de emoties te beïnvloeden. Allah (جل جلاله) heeft de Oemma geëerd met de ‘aqieda van tawhied, welke de enige ‘aqieda is dat het verstand overtuigt en tegelijkertijd overeenstemt met de fitra (menselijke aard). Eén van haar voorwaarden is het feit dat het credo noch door imitatie, noch door het blindelings volgen van anderen aangenomen kan worden. Eerder is het noodzakelijk het verstand te gebruiken en door waar te nemen en te denken, de waarheid te vinden. Om zodoende te ontdekken dat er een Schepper is en de Waarheid te erkennen van het Profeetschap van Mohammed (صلى الله عليه وسلم). Uit dit credo is een allesomvattend systeem voortgekomen dat alle aspecten van het leven omvat. En met deze eigenschappen is de Islam vandaag de dag het enige alternatief voor de wereld tegenover de Westerse cultuur. Het is het enige systeem dat in staat is de mensen van het onrecht en lijden te verlossen waarin de Westerse cultuur de mensen heeft gestort nadat deze cultuur het denken, het leven en het lot van de mensen is gaan beheersen. We behoren Islam te presenteren zoals het gepresenteerd dient te worden, door de nadruk te leggen op haar intellectuele verlichte gedachtegoed en de juistheid van haar oordelen bij het oplossen van intermenselijke aangelegenheden. Op deze manier zullen ongetwijfeld vele niet-moslims in het Westen beïnvloed worden. Vooral nadat velen van de onjuistheid van het eigen gedachtegoed, de innerlijke leegte van de eigen samenleving en de morele neergang in het moeras van onrecht, decadentie en willekeur bewust zijn geworden.

Dit vereist van onze Islamitische denkers die de talen in het Westen machtig zijn, contact te zoeken met Westerse intellectuelen, denkers en politici, om hen het Islamitische gedachtegoed en de Islamitische oplossingen voor de huidige problemen van de mensheid bij te brengen. Dit dient op intellectuele en gedegen wijze plaats te vinden met hikma (wijsheid) en maw’idha hasana (mooie woorden). Wanneer zij erin slagen deze mensen te beïnvloeden, door hen of tot de Islam te laten toetreden, of dat zij tenminste respect en aanzien voor ons moslims krijgen, dan hebben we de juiste sfeer gecreëerd om onze wensen naar voren te brengen en zullen we er tevens krachtige steun voor ontvangen.

De basis van moslims is dat zij de dragers zijn van de Islamitische Risaala (boodschap) waar zij zich ook bevinden, aangezien de Islam een mondiale Boodschap is en Allah (جل جلاله) de moslims heeft verplicht Zijn Boodschap aan de gehele mensheid te verkondigen. Deze verplichting is hen zowel als Staat, partijen en als individuen opgelegd. Waar de moslim zich ook bevindt; hij dient zich naar eigen vermogen in te spannen voor de verspreiding van de religie en de mensen tot de Islam uit te nodigen.

De in het Westen levende moslims zijn dus verplicht de Islam aan de mensen van het Westen uit te dragen, zowel vandaag de dag als na de stichting van de Khilafah. De Khilafah zal de taak hebben de Islam intern ten uitvoer te brengen, evenals deze als een Boodschap uit te dragen naar de gehele wereld. De Khilafah is echter geen voorwaarde voor het uitdragen van de Islam naar de rest van de wereld. In het verleden hebben Islamitische handelaren die met Indonesië en Maleisië handel dreven Islam aan deze landen verkondigd, totdat de lokale bevolkingen van deze landen de Islam hebben aangenomen, zonder dat zij uitgezonden waren door de Islamitische Staat of een willekeurige partij.

Dit is omdat Islam een dien is die overeenstemt met de fitra van de mens, dicht bij emoties van de mens staat en het menselijk verstand aanspreekt en overtuigt van zijn grootsheid. In elke tijd en op elke plaats was het gemakkelijk voor niet-moslims, overtuigd te raken van Islam en iemaan (geloof) erin te krijgen.

Bron: Het Goddelijk Oordeel betreffende de deelname van de Moslims aan het politieke leven in het Westen, Hizb ut Tahrir-Europa

Hizb ut Tahrir Nederland